Новини

П И Н КОНСУЛТ EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0398-C01 по проект „Внедряване на иновативен продукт „Дозираща помпа за течности и масла”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспособност на фирмата чрез внедряването на иновативния продукт – „Дозираща помпа за течности и масла” в производството и неговата пазарна реализация.

Обща стойност: 246 700,00лв., от които 188 725,50лв. европейско и 33 304,50лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 07.07.2017г. и е с продължителност 18 месеца.

Още

Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

П И Н КОНСУЛТ EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0283-C01 по проект „Разработване на прототип на Електромагнитен генератор на топлинна енергия”

П И Н КОНСУЛТ EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0398-C01 по проект „Внедряване на иновативен продукт „Дозираща помпа за течности и масла”

Наша цел е да поддържаме високо качество и коректен срок на изпълнението - интервю на сп. АГРОБИО ТЕХНИКА

 

Енергийната ефективност е от изключителна важност - интервю на сп. ЕНЕРГИЯ

 

ПИН КОНСУЛТ изгради 30 kW соларна система за собствени нужди във Варна

 

Селското стопанство има голям енергиен потенциал - интервю на сп. АГРОБИО ТЕХНИКА

 

Ново поколение конструкции за фотоволтаични електроцентрали

 

Фирма ПИН КОНСУЛТ с нова услуга