ПИН КОНСУЛТ

Възобновяема енергия

Oсновна цел на "ПИН КОНСУЛТ" ЕООД е да се включи успешно в политиката за намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата и да бъде безпристрастен и независим участник във всички дейности, касаещи ефективното потребление на енергия и пълноценното използване на ВЕИ. Компанията е изградила фотоволтаични централи с общата инсталирана мощност над 700 kW, като голяма част от реализираните ФЕЦ са финансиране по различни оперативни програми.

Още...

Енергийна ефективност на сгради

В "ПИН КОНСУЛТ" ЕООД не разглеждаме инвестициите в енергоспестяващи технологии само като начин за намаляване на разходите за енергия, но и като начин за подобряване на комфорта. За нас най-ефективната инвестиция е тази, която е съобразена с потребностите на клиента. "ПИН КОНСУЛТ" ЕООД е вписана в каталога на доставчиците и изпълнителите на фотоволтаични системи по Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL).

Още...

Енергийна и ресурсна ефективност в промишлеността

Първата стъпка за постигане на оптимално използване на ресурсите и енергията е технологичния и енергиен одит. Правилният подход за изчисляване разхода на енергия в предприятията и промишлените системи, намирането на точните технологични и енергоефективни решения и определяне на ефекта от тяхното прилагане са в основата на правилно планираната инвестиция.

Още...

Технически консултации по оперативни програми

За над 10 години "ПИН КОНСУЛТ" ЕООД има богат опит в анализа на енергопотреблението и одит на производственото оборудване, в т.ч. и за определяне оптималната мощност за внедряване на ВЕИ.

Още...

Научно-изследователска и развойна дейност

Стремежът ни да предложим съвременни и нови технологии и да подобрим комфорта на нашите клиенти доведе до търсене на иновативното.

Ние не се плашим от новите решения, ние искаме да ги създаваме ... и то без да се ограничаваме.

Още...


Нашата мисия

Oсновна цел на "ПИН КОНСУЛТ" ЕООД е да се включи успешно в политиката за оптимизиране на използваните ресурси и горива и намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата, като бъде безпристрастен и независим участник във всички дейности, касаещи ефективното потребление на ресурси и енергия и пълноценното използването на възобновяемите енергийни източници.

Ние не се страхуваме от новото! Нашият стремеж е насочен към постоянно търсене на иновативни технологии, които са в полза на обществото и планетата!

Научи повече

Плановете са нищо, ако не се изпълняват успешно!