За нас

Още

Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България

Сертификат за фотоволтаични електроцентрали: специфики, изграждане в България и Европа, финансиране на фотоволтаични инсталации

Удостоверения за професионална квалификация за: обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

Още...

Фотоволтаични системи по Оперативни програми

Фотоволтаични системи на покривни конструкции

Енергоефективни решения на сгради и промишлени системи

Още...

Съобразно индивидуалните нужди и благодарение на изградените дългогодишни бизнес взаимоотношения, „П И Н КОНСУЛТ” ЕООД предлага широка гама от услуги в областта на ефективното производство и потребление на енергия. Наша цел е да се изгради интегрирана система, при която не само да се осигури най-доброто съотношение цена-качество, но и най-добрата ефективност съобразно индивидуалните нужди на клиента.

Наши партньори в бизнеса са...

Активни обяви за работа, отнасящи се до постоянна и временна заетост, както и информация за стажантски програми:

Постоянна заетост - няма свободни позиции

Заетост по проекти - - няма свободни позиции

Стажански програми - няма налични позиции

Кои сме ние?

„П И Н КОНСУЛТ” ЕООД е създадена през 2008г. Oсновна цел на "ПИН КОНСУЛТ" ЕООД е да се включи успешно в политиката за намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата и да бъде безпристрастен и независим участник във всички дейности, касаещи ефективното потребление на енергия и пълноценното използването на възобновяемите енергийни източници. С развитие на дейсността си и прилагане на натрупания опит "П И Н КОНСУЛТ" ЕООД активно се включва в наично-изследователстата и развойна дейност, като стремежът на екипа ни е не само за внедряване, но и за разработване на иновативни технологии за бита и индустрията.

„П И Н КОНСУЛТ” ЕООД приема своите клиенти като партньори в бизнеса и се стреми да предлага цялостни решения в областта на енергийната и ресурсна ефективност и разработване на проекти, използващи възобновяеми енергийни източници за сгради и промишлени системи, в т.ч по европейски оперативни програми.

Благодарение на възможността да комбинираме познанията си в енергийната ефективност и опита в проектирането и изграждането на централи, използващи ВЕИ, за нас е възможно превръщането на алтернативните източници за енергия в работеща конвенционална система за задоволяване на енергийните нужди както на отделни домакинства, така и на големи промишлени системи и предприятия.

Фирма „П И Н КОНСУЛТ” ЕООД е вписана в Централният професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, за изграждане на обекти в Трета група: строежи от енергийна инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВЦПРС: 3.3. строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

Компанията има персонал, който разполага с необходимата професионална квалификация, капацитет и опит в инсталирането на енергоспестяващи технологии в съответствие с местното законодателство и професионалните стандарти и съобразно дейността на фирмата, в т. ч. със завършен курс по катерене, специалност безопасност на изграждане и работа с вертикални и хоризонтални въжени системи.

Ние се стремим да подпомогнем нашите клиенти и партньори на всеки етап от процеса на реализиране на инвестиции в енергийна ефективност и производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.Наша цел е да поддържаме високо качество и коректен срок на изпълнението с цел максимално удовлетворяване потребностите на клиентите, които сами градят имиджа на компанията.