• ФЕЦ "Тутракан"

  Фотоволтаична централа с мощност 30 kW на покривът на преработващо предприятие, находящо се в гр. Тутракан. Системата е свързана с електропреносната мрежата на "Енерго-про".

 • ФЕЦ "Нови Пазар"

  Фотоволтаична централа за собствени нужди 30 kW на покрив на преработващо предприятие в гр. Нови пазар, финансирана по ПРСР с включено оборудване, което не позволява отдаване в мрежата.

 • ФЕЦ "Парадайз"

  Фотоволтаична централа за собствени нужди 30 kW на покривът на семеен хотел „Парадайз”, м-ст Ален Мак, гр. Варна. Системата е свързана с електропреносната мрежата на "Енерго-про".

 • ФЕЦ "Тополи"

  Фотоволтаична система с мощност 10 kW върху навес към съществуваща сграда, находяща се в с. Тополи, общ. Варна. Системата е свързана с електропреносната мрежата на "Енерго-про".

 • ФЕЦ "Божурище"

  Фотоволтаична централа за собствени нужди 30 kW на покрив на преработващо предприятие в гр. Божурище, финансирана по ПРСР с включено оборудване, което не позволява отдаване в мрежата.

 • Off-grid система

  Автономна фотоволтаична система на многофамилна жилищна сграда в гр.Варна във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

 • Off-grid система

  Автономна фотоволтаична система на многофамилна жилищна сграда в гр.Варна във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

 • ФЕЦ "Каменар"

  Фотоволтаична централа за собствени нужди 30 kW на покрив на паркинг за каравани в с. Каменар, обл. Варна. Системата е свързана с електропреносната мрежата на "Енерго-про.

 • ФЕЦ "Белослав"

  Монтаж на оборудване за фотоволтаични централи 20 и 30 kW на покрив на предприятие в гр. Белослав. Фотоволтаичните централи са с акумулаторната група за резервно захранване на производствените линии.

 • ФЕЦ "Регина"

  Фотоволтаична централа за собствени нужди 15 kW на покривът и фасадата на хотел "Регина", м-ст Ален Мак, гр. Варна. Системата е свързана с електропреносната мрежата на "Енерго-про".

 • ФЕЦ "Гората"

  Автономна фотоволтаична централа върху покрива на Комплекс за интерпретация Гората, Национален парк „Централен Балкан“, парков участък „Стоките“, общ. Априлци, обл. Ловеч.

 • Off-grid система 1 kW

  Автономна система, която осигурява основно захранване за битови нужди на язовира в с. Златар, общ. Велики Преслав. Системата е снабдена с необходимия брой акумулаторни батерии.

 • ФЕЦ "Симеоново"

  Две фотоволтаични централи по 30 kW на покриви на Тяло А и Тяло Б на жилищна сграда в кв. Симеоново, гр. София. Системите са изпълнени като покриви на тераса с кристални модули без рамка.

 • ВЕИ на къща за гости

  Монтаж на фотоволтаични панели и оборудване на Къща за гости в с. Кръвеник, обл. Габрово. Екипът на "ПИН КОНСУЛТ" работи на обекта като партньор на "ХЕЛИОТЕРМ" ООД.

 • Термопомпена система

  Термопомпена система въздух/вода, комплектована с бойлер със серпентина и 3 конвектора за отопление и охлаждане на еднофамилна къща в гр. Варна, финансирана по програма REECL.

 • ФЕЦ "Долна Диканя"

  Фотоволтаична централа за собствени нужди 200 kW на покрив на преработващо предприятие в с. Долна Диканя, общ. Радомир. Монтирано е оборудване, което не позволява отдаване в мрежата.

 • ФЕЦ "Лозенец"

  Фотоволтаичен парк 72,15 kWp, разположен в района на с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич. Паркът е финансиран по Мярка 312 от "Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013".

 • ФЕЦ "Хр. Смирненски"

  Фотоволтаична централа за собствени нужди 30 kW на покрив на сграда на бул. "Христо Смирненски" в гр. Варна. Системата е свързана с електропреносната мрежата на "Енерго-про.

 • Off-grid система 0,5 kW

  Автономна система, която осигурява основно захранване на еднофамилна къща в м-ст "Евксиноград, гр. Варна. Сградата не е свързана с електропреносната мрежа на "Енерго-про".

 • Off-grid система 1 kW

  Автономна система, която осигурява основно захранване на еднофамилна къща в с. Бенковски, общ. Варна. Сградата не е свързана с електропреносната мрежа на "Енерго-про".

 • ФЕЦ "Матея"

  Фотоволтаични паркове (4 централи х 60 kWp), разположени в района на м-ст "Матея", гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово.

 • ФЕЦ "Зограф"

  Фотоволтаичен парк 74,52 kWp, разположен в района на с. Зограф, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич. Паркът е финансиран по Мярка 312 от "Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013".

 • ФЕЦ "Пчеларово"

  Фотоволтаичен парк 70 kWp, разположен в района на с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, финансиран по Мярка 312 от "Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013".